• Przekaż 1% organizacji z Twojej okolicy 2015-02-25

  Kolejny rok kalendarzowy za nami. Ten podatkowy również. Czy chcemy, czy nie – wszyscy musimy rozliczyć się z fiskusem. Przekazywanie 1% nie jest obowiązkowe – podatnik sam decyduje, czy chciałby podzielić się 1% swojego podatku z wybraną organizacją pożytku publicznego – to prawo podatnika, a nie jego obowiązek.

  Wypełniając deklarację podatkową, pamiętajmy o tym przywileju i wpiszmy nr KRS wybranej organizacji, której oddamy swój 1% podatku. Być może będzie to jedna z wielu organizacji prężnie działających w naszej bliskiej okolicy: sołectwie, gminie czy powiecie? Może warto wspomóc działania podejmowane bezpośrednio lub pośrednio dla nas samych, dla naszych dzieci, osób starszych, chorych i potrzebujących.

   

  Organizacje pożytku publicznego (OPP) w gminie Orzesze:
  • Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Piwnica KRS 0000223366 z dopiskiem „Fundusz kreatywności – Woszczyce i Królówka”. 1% przekazany dla Piwnicy zostanie spożytkowany na organizację czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych, stwarzając możliwości rozwoju lokalnych talentów, wspierając integrację społeczności Woszczyc i Królówki.
  • Stowarzyszenie im. Franciszka Stuska KRS 0000042815. Pozyskane środki organizacja zamierza przeznaczyć na kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Jaśkowicach i Szkołę Podstawową nr 2 w Orzeszu.
  • Fundacja Razem Raźniej  KRS 0000235589. Środki pozyskane w ramach 1% przeznacza na pomaganie dzieciom przebywającym w Domu Dziecka w Orzeszu.
  • Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Orzeszu Dorośli – Dzieciom KRS 0000179050. Środki uzyskane z 1% przeznaczone zostaną na ogólne działania statutowe, głównie na zmniejszenie dysproporcji  w rozwoju fizycznym dzieci z rejonu Orzesza w porównaniu do rówieśników z ościennych miejscowości. Z pozyskanych środków będzie organizowana nauka jazdy na łyżwach, nauka pływania oraz rozwijanie pasji uprawiania turystyki wśród dzieci.
  Jest również wiele organizacji pożytku publicznego działających na terenie całego powiatu mikołowskiego, których oferta skierowana jest również do mieszkańców Orzesza. Są to:
   
  • Centrum Społecznego Rozwoju KRS 0000223366. Pozyskane środki stowarzyszenie przekazuje na Fundusz Kreatywności, tj. wspieranie innowacyjnych projektów opracowywanych przez młodzież, mających na celu rozwój społeczności lokalnych powiatu mikołowskiego.
  • Fundacja Pro-eko KRS 0000064561. Zebranymi środkami dysponuje zgodnie ze swoją misją, jak również przekazuje na cele wskazane przez darczyńców. W poprzednich latach pieniądze pochodzące z 1% przeznaczone zostały na pomoc śląskim placówkom medycznym, na ich remonty i modernizacje oraz doposażenie w najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny.
  • Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki Zmiana KRS 0000016869. Środki organizacja przeznaczy na działalność statutową, tj.działalność w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin. Zorganizowana zostanie również pomoc kryzysowa dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz prowadzona jest edukacja społeczna w temacie przemocy i uzależnień.
  • Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie KRS 0000012847 z dopiskiem „Dla Koła w Mikołowie”. Otrzymane środki Koło przeznaczy na rehabilitację osób niewidomych i niedowidzących zarówno dzieci, jak i dorosłych, m.in. na naukę chodzenia z białą laską, naukę wykonywania codziennych czynności metodami bezwzrokowymi, naukę posługiwania się alfabetem Braille’a. Część środków przeznaczana jest również na działalność kulturalną i oświatową prowadzoną w Kole – wykłady, prelekcje, spotkania.
  • Stowarzyszenie Uśmiech KRS 0000159623 przeznacza 1% na działalność statutową, tj. inicjowanie i realizacja programów pomocy społecznej i charytatywnych na rzecz wyrównywania szans rodzin i poszczególnych osób w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałania wykluczeniu i patologiom społecznym oraz promujących integrację społeczną
  • Śląski Ogród Botaniczny KRS 0000163011. Środki pozyskane z 1% Ogród przeznacza na na ochronę tradycyjnych odmian jabłoni. Do tej pory zgromadzono ok. 270 gatunków starych odmian jabłoni z 600, jakie jeszcze można spotkać na terenie Śląska. Działania te mają na celu utworzenie Narodowej Kolekcji Tradycyjnych Odmian Jabłoni, w której znajdować się będą wszystkie odmiany uprawiane na terenie Górnego Śląska, Śląska Opolskiego oraz północnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
  • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich KRS 0000273051 z dopiskiem „Hufiec Ziemi Mikołowskiej”. Dodatkowo dopisując do nazwy hufca numer i nazwę drużyny, można przekazać swój 1% na rzecz konkretnej drużyny bądź gromady działającej na terenie Orzesza. A są to: 15. Gromada zuchowa „Obrońcy Smerfnych Tajemnic”, 5. Drużyna harcerska „Zahir”, 16. Drużyna harcerska „Płomyki”, 3. Drużyna starszoharcerska „Świerszcze”, Próbna drużyna wędrownicza „Potem”.
   
   

« Powrót

Ostatnio w galerii

Na bieżąco

Gala Społecznika Roku 2014 2015-02-21

W sobotę, 21 lutego 2015 roku, w Łaziskach Górnych odbyła się trzecia edycja Gali Społecznika. Podczas wydarzenia uhonorowano osoby szczególnie zasłużone dla społecznego rozwoju powiatu miko ...

Czytaj więcej »

Wydarzenia w Orzeszu w 2015 roku 2015-02-25

Ten rok obfitował będzie w niezwykle ciekawe i rozmaite wydarzenia kulturalne i sportowe. Referat ds. promocji... Urzędu Miasta Orzesza, Ośrodek Kultury, Biblioteka, Zespół Oświaty oraz organiz ...

Czytaj więcej »

Przekaż 1% organizacji z Twojej okolicy 2015-02-25

Kolejny rok kalendarzowy za nami. Ten podatkowy również. Czy chcemy, czy nie – wszyscy musimy rozliczyć się z fiskusem. Przekazywanie 1% nie jest obowiązkowe – podatnik sam decyduje, czy chci ...

Czytaj więcej »